Vi vill ordna så du trivs hos oss.
Fråga vid turistservice om du behöver transport till eller från Ramkvilla. Vi har kontakter och hjälper gärna till.
Länk till Länstrafiken i Jönköpings län: www.jlt.se

Närtrafiken i Ramkvilla
Närtrafiken har stor betydelse i byn. Läs mer på kommunens webbplats om hur närtrafiken fungerar.

Regionbuss linje 350 går genom Ramkvilla, mellan Växjö och Vetlanda

Länk till Länstrafiken i Kronobergs län:
www.lanstrafikenkron.se

Till Korsberga, ca 2 mil från Ramkvilla, kommer Svenskabuss

Flygplatsen i Växjö