Årets Ramkvillabo 2021 presenterades på hembygdsföreningens årsmöte i mars 2022.

Till årets Ramkvillabo utsågs Jimmi Olsson. Han uttryckte sin tacksamhet på årsmötet och lyfte fram den särskilda Ramkvillaandan där man hjälps åt. Jimmi fick varma hyllningar av de 34 närvarande medlemmarna.

Motiveringen lyder: ”Energisk, optimistisk och hjälpsam är några av dina superkrafter. Du är viktig för utveckling, folkhälsa och sammanhållning i Ramkvillabygden. Med stor energi och strävan framåt driver du på för utveckling i bygden. T.ex. Wärdshus och Golfklubb. Du är ordförande i Örjansklubben, barn och ungdomsledare, en stor insats i Ramkvilla veckan, byggnation av padelbana och planering av utegym till allas förmån och glädje.”


Årets Ramkvillabo 2020: Putte och Puttorna, Thomas Lamme, Siw Klitsch, Helen Helgesson och Anita Färjhage.

Motiveringen lyder:
Puttes Lanthandel är ett nav i Ramkvilla. För Putte och Puttorna har coronaåret inneburit extra mycket arbete med många fler hemleveranser för att undvika smittspridning. Hemleveranserna har också varit socialt viktiga för de som suttit isolerade, leenden och omtänksamhet har glatt många. Putte satsade dessutom för framtiden och byggde om och till affären. En satsning som kom att förverkligas i coronatid och inte bara innebar en stor investering utan också en stor extra arbetsinsats. Affären och det bemötande boende och gäster får i Puttes lanthandel är otroligt viktigt för vår bygd.

Vill också ge en extra guldstjärna till Emil Fingalsson som vikarierande putta. Han har gjort en strålande insats som sjukvikarie och extra kraft i affären under året.

Magnus Färjhage, Ramkvilla Hembygdsförening

Putte och Puttorna

Årets Ramkvillabo 2020: Putte och Puttorna, Thomas Lamme, Siw Klitsch, Helen Helgesson och Anita Färjhage.


Till årets Ramkvillabo 2019 utsågs Elsa Claesson Lundin vid Ramkvilla Hembygdsförenings årsmöte.

Till Årets Ramkvillabo 2018 utsågs Ulf Hördegård vid Ramkvilla Hembygdsförenings årsmöte.

Tidigare vinnare av Årets ramkvillabo:

2017 års utmärkelse gick till Maria Lamme. Motiveringen löd:

”En naturlig och självklar central person i Ramkvilla, för inflyttade såväl som infödda. Alltid hjälpsam och engagerad, full av kloka idéer och projekt. Ramkvillagruppen på Facebook, Smålands kulturfestival i Ramkvilla, kontaktperson för personer som både vill köpa och sälja hus för att nämna några insatser. En viktig del i det sociala nätverk som behövs för en attraktiv plats.”

Maria fick det särskilt framtagna konstverket som lyfter fram Ramkvillas varumärke, Smycket i Småland. Ramkvillasmycket togs från början fram till hembygdsdräkten och formgivningen är inspirerad av utsmyckningar i Ramkvilla kyrka.

Rickard Melkersson fick ett särskilt omnämnande i sin kamp för att få ha sågen kvar i Ramkvilla. Rickard har på ett föredömligt sätt engagerat sig och försökt att skapa förutsättningar för fortsatt sågverksamhet genom försäljning av hela sågen istället för att sälja såglinjen i delar.

2016 års utmärkelse Årets Ramkvillabo fick Pia Hördegård och Lina Hördegård med följande motivering:

”Pia och Lina leder förtjänstfullt Örjansklubbens gymnastik. Med entusiasm och glädje möter de oss två kvällar i veckan, år efter år, och får oss alla, kvinnor och män, unga och gamla, vältränade och nybörjare, att må bra tillsammans och ge järnet efter bästa förmåga. De får oss att bli gladare och starkare och med sitt idoga arbete höjer de medellivslängden i vår socken med många, många år. Gymnastiken ökar Ramkvillabygdens attraktivitet liksom sammanhållningen i bygden”.

1996 Harald Johansson
1997 Thomas Lamme
1998 Magnus Walter
1999 Sonia Fransson

2000 Åke Nicklasson
2001 Klas Håkanson
2002 Stefan Josefsson
2003 Göran Rydén
2004 Arne Johansson
2005 Cajsa Håkanson
2006 Jan Evansson
2007 Sture Lamme
2008 SockenMagazinets redaktion
2009 Erik Blomkvist
2010 Owe Hördegård

2011 Lizzy Färdig
2012 (Ingen utdelning gjordes)
2013 Svante Zaar, Göran Fransson, Yngve Fager
2014 Bengt Milton
2015 (Ingen utdelning gjordes)
2016 Lina och Pia Hördegård
2017 Maria Lamme
2018 Ulf Hördegård
2019 Elsa Claeson Lundin
2020 Putte och Puttorna, dvs Thomas Lamme, Siw Klitsch, Helen Helgesson och Anita Färjhage.

2021 Jimmi Olsson