En långgrund fin strand, utmärkt även för de yngsta barnen. På sommaren anordnas simskola.

Beachvolleyplan, bekostad av idrottsföreningen Örjansklubben.

Beachvolley vid badet