Skärbäcks Kultur och Turistförening arbetar för ett levande Skärbäck. Föreningen äger och driver Skärbäcksgården.

Huset är hjärtat i verksamheten och är lämplig som samlingslokal för föreningsmöten, fester mm. 

Det finns porslin till 50 personer och det är också ett lämpligt maxantal om man ska ha sittning.

Under sommaren hyr föreningen ut huset till turister. Föreningen ordnar många olika sorters aktiviteter.

För att veta mer om verksamheten, kontakta:
Elsa Anderman, ordförande, tel 0709-62 69 70
E-post: elsa.anderman@gmail.com

För att boka lokalen, kontakta:
Ulla Grankvist, tel 0474-610 73 eller 0706-22 78 55
E-post: ulla.grankvist@gmail.com

Länkar:
Hemsida: www.skarback.com
Facebooksida för Skärbäck