Ramkvilla Företagsutveckling, ekonomisk förening, bildades i mitten av juni 2000. Syftet med föreningen är att stödja företagsamheten och vara med och underlätta i startskedet för nya företag. Alla boende eller personer med anknytning till Ramkvilla med omnejd är välkomna som medlemmar i föreningen.

Föreningen ska vara värd för nya verksamheter och kunna hjälpa till att starta nya projekt.
 Om det är lämpligt ska verksamheten när den kommit igång säljas och stå på egna ben. Föreningen ska fungera som en företagskuvös.

Hushållsnära servicetjänster erbjuds och dessa utförs av timanställda. Vill du ha någon tjänst utförd, kontakta Owe Hördegård, 0474-601 20.

Föreningen har initierat flera verksamheter under åren, till exempel:
Crosscartbanan, 
Hotell, 
SPA-anläggning,
 Hörnebo Skiffergruva, 
Praktikprojekt för ungdomar, 
Plusboende för seniorer, trygghetsboende, 
Hushållsnära tjänster och annat. Föreningen har också utvecklat Ramkvilla genom flera olika Leaderprojekt och Leadercheckar.

Styrelsen:
Owe Hördegård, ordförande 0474-601 20
Klas Håkanson, vice ordförande 0474-600 20
Ove Larsson
Magnus Lamme
Ulf Hördegård

Ersättare:
Jan Evanson
Liselotte Franzén

Revisorer:
Sture Lamme
Jan-Olof K

Valberedning:
Cajsa Håkanson, sammankallande
Elisabeth Larsson

 

(Korr: Klas H 24 maj)