Båt- och bryggförening

Föreningen äger och förvaltar bryggan och de båtplatser som finns i hamnen i anslutning till Centrumhuset i Ramkvilla. Föreningen tar hand om en del frågor med gemensamt intresse i Klockesjön och Örken.

Vill du hyra båtplats? Kontakta ordföranden för att höra om hur kölistan ser ut.
Köpa fiskekort? Läs mer här.

Kontakt:

Klas Håkanson, klas.hakanson@ramkvilla.com
Mobil: 0705 972300

Roland Johansson, mobil: 076 00 88 557

Bryggan i byn