Ramkvilla har på många sätt en intressant historik. Du hittar historiska bilder som Anders Ek sammanställt från Harald Johanssons samlingar här: andersek.se/sandbox/ramhist/

Gunnar Johansson efterträdde 1926 sin far August Johansson som kyrkovaktmästare i Ramkvilla. Gunnar och hans fru Maja ägde också gården Ljungkullen, som de brukade. Vid nyårsdagens högmässa avtackades de båda av komminister Ove Hegborn, som bl.a. poängterade det plikttrogna sätt som Gunnar vårdat Ramkvilla kyrka. Kantor Göthe Wivholm, som under flera decennier arbetat tillsammans med Gunnar i kyrkans tjänst, tackade för alltid gott samarbete och en aldrig sviktande vänskap.
På bilden ses Gunnar ringvälta sin åker med hästen Dalias hjälp.
Foton sammanställda av Harald Johansson och Anders Ek.

Kan och vill du bidra med egna gamla bilder och text om vad det föreställer till vår hemsida? Maila Karin Gustafsson, webbredaktör för Ramkvillas hemsida, karin@tilltro.se