Den femte delen av Höglandsleden går genom Ramkvilla, från Lökarydssjön till Torp. En del av Smålandsleden. Höglandsleden kommer från Eksjö kommun delsträcka nummer sex och fortsätter in i Sävsjö kommun som delsträcka nummer sju.

Ur ledbeskrivningen av delsträcka fem:
39. Rastplats cirka 1 km efter Gisslamåla. Skärmskydd, TC och sopställ.
40. Lökarydssjön omges av ett stort myrkomplex som innehåller olika våtmarkstyper.
41. Lilla Moshult är ett gammal övergivet torpställe där man hittar gamla hamlade ädellövträd. Berggrunden består av grönstenar vilket ger en rik växtlighet i omgivningarna. Här finns bland annat trolldruva, skärmstarr, gullpudra, stor revmossa, dunmossa och mörk husmossa. Området är också värdefullt för det lägre djurlivet.
42. Tröskillatorp ligger i ett öppet och rikt odlingslandskap med stora kulturhistoriska värden. Åkermarken präglas av små åkerlappar som omges av stora, slingrande stengärdesgårdar. Mellan åkrarna ligger beteshagar med några enstaka björkar och ekar. Här hittar man bland annat gökblomster, darrgräs, prästkragar, slåttergubbe och svinrot. Odlingsrösena är många och i dem växer ofta körsbärsträd.
43. Kladdaberg. Här finns ett antal säregna flyttblock. Rastplats med skärmskydd.
44. Ramkvilla kyrkby ligger i vacker omväxlande natur i kanten av Klockesjön. Kyrkan ligger vackert intill sjön Örken. De äldsta delarna uppfördes under 1300-talet och bland kyrkans mest intressanta inventarier kan nämnas den sägenomspunna storklockan med en inskription som ingen ännu lyckats tyda. Ramkvilla har ett visst utbud av service. Badplats.
45. Äventyrsby – Ramkvilla Outdoor Activity, RAMOA. Övernattning och WC.

Ladda ner kartor och information:
www.destinationvetlanda.se/sv/hoglandsleden

Höglandsleden genom Ramkvilla