Entreprenad Maskiner utför olika sorters entreprenadverksamhet. Vi är också intresserade av att utveckla nya verksamheter inom områden som angränsar till verksamheten. Ring för mer information.

Kontakt:
Inge Isaksson
Mobil: 070-60 538 44
E-post: inge_isaksson@msn.com

Inge Isaksson, Entreprenad Maskiner