Vi har många föreningar i Ramkvilla

Kanske blir du förvånad över vilken aktivitet vi har i vår by. Vi hjälps åt, helt enkelt. För oss är inget omöjligt – för vi vill trivas och pigga upp tillvaron med aktiviteter. Här ser du några av alla de föreningar och aktiviteter som finns.

Företag och föreningar samarbetar på alla sätt

Mycket av vårt starka samarbete startade för några år sedan med ett EU-stött projekt, Leader. Det har resulterat i dagens levande Ramkvilla. Vi som bor och jobbar här samarbetar för att driva på utvecklingen för ett gott samhälle. Genom att privata, offentliga och ideella sektorer, tillsammans med bygdens invånare, engagerat sig finns inte bara den grundservice och infrastruktur som behövs. Det finns också en flora av aktiviteter som erbjuds såväl boende som besökare. Det vill vi visa upp här på vår webbplats, www.ramkvilla.com.