Några länkar som kan vara bra att ha.

Vid olycka:
Ring alltid först nummer 112.
En signal går därifrån till de frivilliga brandkårerna, en av dem finns i Ramkvilla. Ramkvilla frivilliga brandkår är ett komplement till räddningstjänsten. Räddningstjänsten gör alltså samma insats som man skulle gjort om vår brandkår inte funnits, men vår styrka kan vara på plats snabbare och har lokalkännedom. Målet är att kunna förbereda en insats eller göra en första insats tills brandkåren från t.ex. Landsbro är på plats. Man kan också bevaka vid skogsbrand, göra avspärrning om t.ex. en lastbil med farligt gods vält, eller en bil brinner.

 

Kommunerna: