Ramkvilla har en organisation kring brandvärnet.

Kontaktperson: Ove Larsson, tel 070-318 67 36