Skolan som finns i Ramkvilla är en fin skola från förskoleklass till 6:an. Klassindelningen är F, 1-2, 3-4, 5-6.
Skolan har förmodligen Sveriges vackraste skolgård.

På kommunens webbplats finns information om skolan, matsedeln, blankett för ledighetsansökan och annat.
Webb:skola.vetlanda.se/ramkvillaskola

Ramkvilla skola

Sveriges finaste skolgård?