Hallsnäs lantbruk brukar ha öppen ladugård, särskilt vid vårspringet. Hör av dig till familjen Larsson om du vill göra besök hos kossorna och kalvarna.
Familjerna Larsson samt S:a Njudungs LRF-avdelning

hallsnas.lantbruk@gmail.com
larssons_kor