Återvinningsstationen i Ramkvilla ligger på Återvändsgränd. Där finns container för papper, förpackningar, tidningar, plast och glas. Intill dessa containrar finns en större container för metallåtervinnning.

VIKTIGT. Läs mer om sopsortering i gröna och röda påsar på Njudungs webbsida.
På den sidan finns också sorteringsguider på flera språk, om du har besökare från andra länder.

Hämtning av hushållssopor
Se Njudung Energi, Miljö och återvinning

Avfallsanläggning
Se Flishults avfallsanläggning