Karin och Inge Gustafsson driver företaget TILLTRO.se. Kommunikatörer, redigering, korrekturläsning, webbplatser.

Från sommaren 2017 även bakning av Nygårdslimpan, www.nygardslimpan.se