Ramkvilla-Bäckaby lämnar årligen bidrag till enskilda barn, lokala projekt och bidrag till skolan i Ramkvilla. Bidrag lämnas för kostnader som samhället eller försäkringar inte täcker. Förutom de lokala behoven lämnas bidrag till Majblommans riksprojekt som använder pengarna till att driva Galtarö Sommargård. Barn med särskilda behov är välkomna att ansöka om lägervistelse vid Galtarö. Även olika forskningsprojekt som är angelägna för barn som är utsatta erhåller bidrag.

Tack vare många människors frivilliga insatser kan Majblomman fortsätta att sprida glädje 
och ge hjälp och stöd åt barn! Årskurs tre och fyra ansvarar, enligt tradition, för majblommeförsäljningen vid Ramkvilla skola.

Majblommans lokalkommitté Ramkvilla-Bäckaby

Har ni frågor, funderingar eller vill ansöka om bidrag kontakta någon i lokalkommittén!

Styrelsen:
Karolina Sandell, ordf. tel 0702-90 59 74, lina.sandell@gmail.com
Annelie Ekstrand, sekr. tel 0474-601 92
Kristina Blad, kassör
Siw Blad, tel 0474-600 19
Barbro Frisk, tel 0383-77 11 54
Therese Wågesson
Åsa Svensson, tel 073-578 92 90

År 2020 är majblomman digital. Läs mer här.

I mer än 100 år har skolor och Majblomman samarbetat för att hjälpa barn och ungdomar som har det svårt. Genom att barn säljer Majblommor kan de se resultatet av en medmänsklig handling. Det är bara genom barnens insats som gör det möjligt att hjälpa barn. Barn hjälper barn!

Samarbetet mellan skolan och Majblomman gäller mer än bara försäljning av blommorna i april varje år. Skolan är en naturlig partner för Majblomman eftersom skolan har kontakt med alla barn i vårt samhälle. Tillsammans kan vi göra konkreta insatser för barn i vår närhet. Syftet är att förhindra tidig social utslagning genom att hjälpa barn med sjukdom, handikapp eller sociala missförhållanden.

Intressant länk:
Majblomman.se