http://andersek.se/sandbox/ramhist/Kyrkan.htm

Ramkvilla kyrka

Introtext om kyrkan saknas

Runt kyrkogården i Ramkvilla planterade 1882 folkskolläraren Håkan Håkansson ett flertal lönnar. 1968 behövdes en noggrann gallring. Bland annat tog man ner de båda träden på på ömse sidor om kyrkoporten. På bilden är området framför kyrkan, allmänningen, fortfarande gräsbeväxt. Det var lekplats för skolbarnen, som fram till 1922 undervisades i nuvarande (2010) församlingshem, dvs den tidigare sockenstugan.

Under sommaren 1961 utökades kyrkogården ner mot Klockesjön. I maj 1962 invigdes den av biskop Elis Malmeström. Komminister i Ramkvilla var då Ove Hegborn. Den nya marken som togs i anspråk fick församlingen av Böksholmsbolaget. Den hade dittills använts som fägata för korna på Ramkvilla Herrgård. Fyllnadsmassorna hämtades från Ivan Miltons sandgrop i Höreda.

Lägg märke till stenmuren, träden, komposten, strandskoningen och udden. Där gravkoret nu, 2010, står, låg före utfyllningen ett uthus för ved och redskap samt hästspiltor. Dess läge var där en del byggnadsrester syns.

Vid rivningen deltog Ove Hegborn, kyrkvaktmästare Gunnar Johansson, Gustav Wiktorin och Karl Hall. Möblerna i förgrunden stod förr i sockenstugan.