Lövåsasjön är en källsjö med en speciell historia. Stora delar av sjön är täckt med bevuxna torvor, vilka flyttar sig med vinden. De är cirka 1,5 – 2 meter tjocka och håller därför att gå på.

Åren 1867-1869 var det stor torka och nödår varför man bestämde att sänka sjön så att man kunde få mer åkermark. Man byggde en 200 meter kanal för att kunna leda bort vattnet. Under de följande 60 åren slog gårdarna höet vid strandängarna men år 1929 hade man tröttnat och ville åter få sin gamla sjö.

Kanalen fylldes och ny fisk planterade in. När kanalen lades igen flöt stora grästorvor med och la sig på ytan. Det är dessa torvor som vi idag kan se på sjön. Torvorna utgör en gynnsam miljö för fåglar och man kan bland annat se tranor här.

Lövåsasjön