Första lördagen i juni  är det marknad

Första lördagen i juni är den stående dagen för Ramkvilla marknad. 2023 är datumet 3 juni. Ramkvilla marknad har funnits sedan 1983 i den form den är nu. Men marknadsplatsen på Höredavägen har använts sedan lång tid tillbaka. Här nedan finns en historisk tillbakablick. Det är en mysig och lagom stor marknad – något som både knallar och besökare sagt att de uppskattar.

”Marknadsgeneraler” sedan 2017 är Liselott Franzén och M-L Hultman. Marknadskommittén består av tio personer, men många fler frivilliga är aktiva under marknadsdagen med bland annat servering och som parkeringsvakter. Städningen efter marknaden hjälper byns skolelever och föräldrar till med.

Lokala marknadsstånd blandas med långväga knallar. Det som säljs är bland annat växter, bakverk, marknadsgodis och hantverk. Knallestånd med kläder, mat och prylar. Föreningar och företag inom bygden har också platser på marknaden. För de yngsta finns ett litet tivoli.

Kontakt med marknadskommittén:
M-L Hultman, tel 070 810 78 67 och Liselott Franzén tel 072 217 12 55.
E-post: ramkvillamarknad@gmail.com

Oxar på marknaden år 2014
Under några år har oxar visats upp av Yngve Henriksson från Repperda.

Historisk tillbakablick över marknaden

Sedan århundraden har det funnits marknad inom socknen. Dessa var säkert folknöjen av stora mått – något som många gick och väntade på hela året. Läser man om gamla tider och tittar på gamla filmer, förstår man att ett inslag i marknaden var de många slagsmål. Grabbarna i byn som skulle göra upp med grabbarna i grannbyn… Ramkvilla marknad utgjorde säkert inget undantag.

Ramkvilla marknad lades ner år 1944. Då hade man haft två marknader per år, i juni och oktober. I början av 1980 började en diskussionen inom dåvarande sockenråd – kan starta marknadstraditionen igen? De som fick uppdraget var Ingvar Johansson, Henry Lamme, Åke Henriksson, Holger Gunnarsson, Sonja Fransson och Håkan Håkanson.

Den första grundplåten fick man genom att traktens skogsägare skänkte träd. Det resulterade i 18 lass timmer, dvs 1.670 stycken stockar, en grundplåt på 60.000 kr. Pengarna användes till att ställa i ordning det som idag är marknadsplats, bygga de nygamla bodarna samt att ordna med vatten och el. Dessutom har marknadskassan sponsrat bland annat supporterklubben vid skolan, frivilliga brandkåren. Tanken är att intäkterna från marknaden även i fortsättningen ska gå tillbaks till bygden.

Utsikt från ett marknadsstånd