Ramkvilla Sockenråd tillvaratar Ramkvillabornas intressen genom bland annat:

  • att uppmärksamma viktiga frågor,
  • vara remissinstans och
  • på andra sätt påverka myndigheter.

Sockenrådet, som består av en arbetsgrupp i byn, är opolitisk. Frågorna som diskuteras redovisas i Sockenmagazinet.

Sockenrådet hälsar nyinflyttade välkomna till Ramkvilla!

Sockenrådet har nu en mailadress där ni kan nå medlemmarna. Den är sockenradet@ramkvilla.com. Hör av er om det är något ni undrar över, något som ni har som förslag att rådet ska jobba med.

Medlemmar är idag: Klas Håkanson, Anna-Maria Johansson, Roger Engblom och Annica Knutsson.

Kontakt:

Gemensam e-postadress:sockenradet@ramkvilla.com
Klas Håkanson, 0474-600 20, 070 597 2300, klas.hakanson@ramkvilla.com
Anna Maria Johansson, 0474- 602 67, annamia.johansson@gmail.com

Historien om sockenrådets tillkomst för mer än 40 år sedan

– skriven av Kerstin Fransson hämtad ur Inger Melkerssons klippärm

Ramkvillaborna har nu bildat ett sockenråd

Visst är vi många som varit med, många som minns, många som kämpat för förbättringar, många som kommit med idéer! I slutet av maj 1978, alltså för mer än 40 år sedan, bildades Ramkvilla sockenråd. Idén till ett sockenråd hade mognat fram under studiecirkeln som avslutats och som hållits under namnet ”Ramkvillabygdens framtid”.

I ”deklarationen” för det nybildade sockenrådet kan man i Vetlanda-Posten den 31 maj nämnda år läsa att rådet kommer att arbeta med för Ramkvilla aktuella frågor, som till exempel näringsliv och turism samt fungera som remiss för den näringslivsplan som Vetlanda kommun och Lantbruksnämnden är sysselsatta med. Ove Hördegård valdes till ordförande och berättade för tidningens utsände att målsättningen för det nybildade rådet är att försöka stoppa utflyttningen från Ramkvilla. Övriga ledamöter i nybildade Ramkvilla sockenråd var Harald Johansson, Agne Fager, Sven Tränk, Carina Hördegård, Åke Henriksson, Jan-Erik Karlsson, Torsten Henriksson, Inger Melkersson och Ingvar Johansson. Samtliga ledamöter valdes på ett år.

Göran Sundén, som var lokaltidningens utsända, avslutar reportaget med att poängtera att man vid sammansättningen av rådet tagit hänsyn till den geografiska situationen i socknen.

Ur Inger Melkerssons urklippspärm