Vi är två terapeuter som med kunskaper, hämtade från den kinesiska medicinen och Ayurvedan, hjälper dig att må bättre i din vardag. Vi stöttar din hälsa genom behandlingar och friskvårdsarrangemang. Välkommen att läsa mera om vår verksamhet på vår hemsida.

Kontakt:
Carina Hördegård och Jan Nilsson
Tel: 0
70 – 636 01 06 (Carina)
073 – 054 72 79 (Jan)
E-post: info@naturligharmoni.com
Webb: www.naturligharmoni.com

Naturlig_Harmoni