Fotbollsgolf hos RAMOA är kul. Målet är att få sin boll i hål med så få sparkar som möjligt. De nio hålen i marken är markerade med golfflaggor. En aktivitet som passar alla åldrar.

Läs mer om regler, priser och bokning på RAMOAs hemsida. Fotbollsgolf hos RAMOA