Entreprenad Maskiner utför skogsentreprenader och tjänster knutna till skogen. Vi är också intresserade av att utveckla nya verksamheter som angränsar till entreprenadverksamhet. Ring för mer information.

Kontakt:
Inge Isaksson
Tel: 0474 -603 29
Mobil: 070-60 538 44

 

(Korr: post Inge I 25 maj)