Ramkvilla kyrka

Ingabritta Gustafsson, kyrkoherde

Tel: 0383-770191
Mobil: 0383-553581
E-post: ingabritta.gustafsson@svenskakyrkan.se

Gudstjänster
Se anslagstavlor, predikoturer och pastoratets hemsida och Kyrkobladet som delas ut i brevlådorna.

Ramkvilla församlingshem har 50 platser. Önskar du hyra församlingshemmet, kontakta pastorsexpeditionen på telefon 0383-77 01 90.

Länk till pastoratets hemsida:
www.svenskakyrkan.se/lannaskede

Kyrkliga syföreningen

Varannan vecka samlas kyrkliga syföreningen i ett Stick-kafé i Församlingshemmet. Där stickas baby- och barnkläder, filtar, sockor, mössor och halsdukar. Dessa skickas till behövande i Sverige och utomlands. Garner mottages tacksamt och även fler stickerskor. Vi träffas udda veckor tisdagar 9.45 – 12.00. Uppehåll under sommaren.

För mer information om kyrkliga syföreningen, se denna länk.


kyrkan_ramkvilla

Om kyrkan

Kyrkan anses ha anor från 1300-talet. Åren 1707–1708 förlängdes kyrkans långhus åt öster då också ett nytt rakslutande korparti byggdes. En ny sakristia byggdes till 1710 vid långhusets norra vägg med anslutning till koret. Åren 1832–1834 uppfördes tornbyggnaden i väster efter ritningar av Axel Almfelt.

(Källa: Wikipedia)

Ramkvilla_kyrka_Interiör