Ramkvilla Sockenråd tillvaratar Ramkvillabornas intressen genom bland annat:

  • att uppmärksamma viktiga frågor,
  • vara remissinstans och
  • på andra sätt påverka myndigheter.

Sockenrådet, som består av en arbetsgrupp i byn, är opolitisk. Frågorna som diskuteras redovisas i Sockenmagazinet.

Sockenrådet hälsar nyinflyttade välkomna till Ramkvilla!

Kontakt:
Klas Håkanson, 0474-600 20, 070 597 2300, klas.hakanson@ramkvilla.com
Anna Maria Johansson, 0474- 602 67, annamia.johansson@gmail.com