Ramkvilla Hembygdsförening arbetar aktivt för att bevara kulturmiljöer och traditioner i socknen. Till föreningens uppdrag hör också att dokumentera historien. Ramkvilla hembygdsförening har dock en stark utvecklingsinriktning på verksamheten. Föreningen gör insatser för att utveckla Ramkvilla genom arrangemang och praktiska insatser. Hembygdsföreningen utser ”Årets Ramkvillabo” och personen presenteras på årsmötet.

Föreningen äger Hörnebo skiffergruva som hålls öppen för besökare. Där hålls också upplyst gruva med musik onsdagkvällar i juli och de två första onsdagarna i augusti.  Visningar kan bokas. Skärbäcks kanal är ett uppskattat besöksmål. Gå en promenad längs den handvävda kanalen som levererade ström i Skärbäck. På våren när blommorna blommar är det extra vackert.

En del i dokumentationsuppdraget är böcker. Boken ”100 bilder berättar” färdigställdes 2010 i samarbete med hembygdsföreningarna i Bäckaby, Fröderyd och Lannaskede. Tidigare har föreningen givit ut ”Torpare och backstugusittare i Ramkvilla socken”. Föreningen har också Eks bok, ”Ramkvilla sockens historia” till försäljning. Böckerna finns att köpa i Puttes Lanthandel.

Bli medlem i Ramkvilla hembygdsförening!

Avgiften (2018) är 100 kr, ungdomar under 18 år 20 kr. 
Bankgiro 5622-3811.  
Skriv ditt namn, på avin eller skriv in namn och adress vid betalning via internet.

Styrelsen består av representanter från de olika arbetsgrupperna. Årsmötet väljer ett verkställande utskott. Brandvärnet finns med som grupp men är en egen förening. För några av grupperna hanteras ekonomin i ekonomiska föreningen som också har ett nära samarbete med Hembygdsföreningen.

Arbetsgrupperna

Arbetsgrupper och kontaktpersoner i respektive grupp:
Hembygdsgruppen (fågelexkursion, blomstervandring med mera): Erland Fager, Åke Eiransson och Liselott Franzén
Marknaden (första lördagen i juni): M-L Hultman, Liselott Franzén
Hörnebo skiffergruva: Magnus Färjhage, Jan-Olov Karlsson
Hembygdshistoria (klippböcker och arkiv finns): Magnus Lamme, Bengt Milton och Lizzie Färdigh
Örkenrodden (första lördagen i augusti): Asko Kurjenkallio
Båt- och bryggruppen: Klas Håkanson, Roland Johansson
Sockenrådet: Klas Håkanson
Skärbäcks kanal: Stefan Josefsson, Martin Nilsson
Hemsidan: Magnus Färjhage, Karin Gustafsson
Frivilliga brandvärnet: Daniel Bolsgård
Örken runt (mitten av juni): Gun Arfwidsson
Sockenmagazinet: Anna Maria Johansson, Maria Lamme och Kerstin Fransson

Styrelsen

Styrelsen består av verkställande utskott plus representanter för arbetsgrupperna.
Verkställande utskott:
Magnus Färjhage, ordförande
Jan-Olov Karlsson, vice ordförande
Sture Lamme, kassör
Liselott Franzén, sekreterare

För ytterligare information kontakta ordförande Magnus Färjhage 0383-77 11 26

Inplanerade styrelsemöten 2017:
2017-01-18, kl 19.00, Ramkvilla Hembygdsförening protokoll 170118 (pdf)
2017-05-09, kl 19.00
Årsmöte: 2017-03-26, kl 14 i Nygårdskyrkan. Närmare info i SockenMagazinet.

Vi samarbetar med Vuxenskolan

Hembygdsföreningen samarbetar med SV, Studieförbundet Vuxenskolan, både med studiecirklar och kulturarrangemang.

Kamratcirklar/studiecirklar träffas tre timmar en kväll i veckan under en termin, 10-15 tillfällen. Kulturarrangemang kan vara föreläsning/föredrag, teater, sång, musik, dans, dramatisk framställning, filmvisning, bildvisning eller utställning. Framförandet ska vara minst 30 minuter för en publik på minst 5 personer över 13 år. Kontakta med ordförande Magnus Färjhage om du vill veta mer om hur vi kan samverka med SV, Jönköpings län.
magnus.farjhage@ramkvilla.com

Länk till Vuxenskolan, Jönköpings län

Intressanta länkar:
Hembygdsförbundet