Verksamheten i Nygårdskyrkan består bland annat av Gudstjänster, cafékvällar och mission/bistånd i andra länder. Församlingen har ett aktivt barn- och ungdomsarbete.

Församlingen bildades efter ett samgående mellan Sionförsamlingen Ramkvilla, Bäckaby Missionsförsamling och Ramkvilla Alliansförsamling den 6:e Juni 2005. Församlingen är ansluten till SAM och Pingst.

Föreståndare:
Pastor Johannes Djerf, tel 0730 – 59 46 89
E-post: jdjerf@gmail.com
Hemsida: www.nygardskyrkan.se
Nygårdskyrkans facebooksida

Övriga kontaktpersoner:

After school: Susanne Karlsson 0383-77 10 25
UV-Scout: Samuel Norrlin 0383 – 77 11 56
Tonår:  Henrik Hördegård 070 – 344 31 32

Ordförande: Peter Karlsson 070 – 238 41 96
Vice ordförande: Björn-Åke Hördegård 0474-601 52

Nygårdskyrkan, Ramkvilla