Utdelningen av Årets Ramkvillabo 2020 har av naturliga skäl fått vänta. Men nu är det dags:

Lördagen den 17/7 2021 kl 18.00

Plats Fotbollsplanen/badplatsen i Ramkvilla

Sista aktiviteten under Ramkvilla-veckan är kubbturnering med grillning efter. I samband med detta kommer utdelningen att äga rum. Vi hoppas på stor uppslutning till Årets Ramkvillabo!

Välkomna hälsar
Ramkvilla Hembygdsförening
Verkställande utskottet


Till årets Ramkvillabo 2019 utsågs Elsa Claesson Lundin vid årsmöte med Ramkvilla Hembygdsförening.

Grattis Elsa. Motiveringen kommer att läggas in här.

Till Årets Ramkvillabo 2018 utsågs Ulf Hördegård vid årsmöte med Ramkvilla Hembygdsförening.

Motiveringen lyder:

”Genom stora ideella insatser avseende projektering, kalkylering och införsäljning blev byggnation av vatten och avloppsanläggning utmed Torpvägen möjlig i Ramkvilla företagsutvecklings regi. En välfungerande anläggning som snart kan överlämnas till Njudung Energi för fortsatt drift. Med stort hjärta för Ramkvillabygden görs utmärkta ledarinsatser vad gäller både fotboll och bordtennis i Örjansklubbens regi.”

Ulf Hördegård med plakett och motivering. Grattis!

Tidigare vinnare av Årets ramkvillabo:

2017 års utmärkelse gick till Maria Lamme. Motiveringen löd:

”En naturlig och självklar central person i Ramkvilla, för inflyttade såväl som infödda. Alltid hjälpsam och engagerad, full av kloka idéer och projekt. Ramkvillagruppen på Facebook, Smålands kulturfestival i Ramkvilla, kontaktperson för personer som både vill köpa och sälja hus för att nämna några insatser. En viktig del i det sociala nätverk som behövs för en attraktiv plats.”

Maria fick det särskilt framtagna konstverket som lyfter fram Ramkvillas varumärke, Smycket i Småland. Ramkvillasmycket togs från början fram till hembygdsdräkten och formgivningen är inspirerad av utsmyckningar i Ramkvilla kyrka.

Rickard Melkersson fick ett särskilt omnämnande i sin kamp för att få ha sågen kvar i Ramkvilla. Rickard har på ett föredömligt sätt engagerat sig och försökt att skapa förutsättningar för fortsatt sågverksamhet genom försäljning av hela sågen istället för att sälja såglinjen i delar.

2016 års utmärkelse Årets Ramkvillabo fick Pia Hördegård och Lina Hördegård med följande motivering:

”Pia och Lina leder förtjänstfullt Örjansklubbens gymnastik. Med entusiasm och glädje möter de oss två kvällar i veckan, år efter år, och får oss alla, kvinnor och män, unga och gamla, vältränade och nybörjare, att må bra tillsammans och ge järnet efter bästa förmåga. De får oss att bli gladare och starkare och med sitt idoga arbete höjer de medellivslängden i vår socken med många, många år. Gymnastiken ökar Ramkvillabygdens attraktivitet liksom sammanhållningen i bygden”.

1996 Harald Johansson
1997 Thomas Lamme
1998 Magnus Walter
1999 Sonia Fransson

2000 Åke Nicklasson
2001 Klas Håkanson
2002 Stefan Josefsson
2003 Göran Rydén
2004 Arne Johansson
2005 Cajsa Håkanson
2006 Jan Evansson
2007 Sture Lamme
2008 SockenMagazinets redaktion
2009 Erik Blomkvist
2010 Owe Hördegård

2011 Lizzy Färdig
2012 (Ingen utdelning gjordes)
2013 Svante Zaar, Göran Fransson, Yngve Fager
2014 Bengt Milton
2015 (Ingen utdelning gjordes)
2016 Lina och Pia Hördegård
2017 Maria Lamme
2018 Ulf Hördegård
2019 Elsa Claeson Lundin
2020 presenteras 17/7 2020, se ovanför