Vi unga program hösten 2017– häng med oss!

Föreningen Södra Solberga Vi Unga bildades 1985 och vi har tagit nya tag i aktiviteterna.
Vi Unga är inte knutet till något politiskt parti eller  religiös organisation. Vi Unga är ungdomsorganisation till Studieförbundet Vuxenskolan.

Verksamheten är blandad, ex vis teater, läger, pyssel, innebandy och film.

Styrelsen i Södra Solberga Vi Unga förening består av:
Jens Färjhage, ordförande, 070- 579 54 58
Albin Hördegård, kassör, 076- 0074851
Alice Wågesson, sekreterare,
Emma Wågesson
Lina-Lotta Nelson
Hugo Frisk

Vi unga, program för hösten 2017, pdf-dokument

Webb:
Du kan läsa mer om Vi Unga på vårt distrikt Kronköpinge: www.viunga.com  och huvudorganisationen:  www.viunga.se.

viunga